2017-06-02 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์ – บริเวณซอยลำลูกกา 41 เพื่อดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน งานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2         จะดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน งานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์ ถึงบริเวณซอยลำลูกกา 41 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกา ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 22.00 ถึง เวลา 05.00 น. โดยจะเบี่ยงช่องทางจราจรตาม
การดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน งานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า ซึ่งดำเนินงานทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้า มีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรเป็น 2 กรณี ดังนี้

          1. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาเข้า

             จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

          2. กรณีการดำเนินงานฝั่งขาออก

              จะทำการเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาออกทุกช่องทางแล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 82,380