2017-05-31 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 21 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนงานสถานี และงานทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 21 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนงานสถานี และงานทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการยกชิ้นส่วนงานสถานี และงานทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร
บนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 21 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน
2560 ถึง
วันศุกร์ที่
30 มิถุนายน 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจร ดังต่อไปนี้

1.   บริเวณปากซอยพหลโยธิน 21 ถึง โรงพยาบาลสัตว์ม.เกษตรศาสตร์

              จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง)
ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.   บริเวณปากซอยพหลโยธิน 45 ถึง ถาวรวิลล่า

    จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง)
ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

3.   บริเวณปากซอยพหลโยธิน 57 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ

จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง)
ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า และฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

            ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก         ในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 127,745