2017-05-31 คณะอนุกรรมการการบริหารโครงการก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้าง

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการการบริหารโครงการก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาPCGRN และ ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1,2 และ 3 ของโครงการฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปและนำตรวจความก้าวหน้าโครงการฯ 4 แห่ง คือ 1. บริเวณก่อสร้างสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 2. สถานี กม. 25 3. อาคารจอดแล้วจร กม.25 4. อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ปัจจุบันโครงการฯ มีความก้าวหน้างานก่อสร้างโยธารวม ร้อยละ 30.60 และจะเปิดให้บริการในปี 2563

 

_________________________________

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044,0-2115-6000 (24ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 141,467