2017-05-04 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์ ถึงบริเวณซอยลำลูกกา 41 เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์ ถึงบริเวณซอยลำลูกกา 41 เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 4 – 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 .

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์ - บริเวณซอยลำลูกกา 41 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกา ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ถึงวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

          1. วันพฤหัสบดีที่ 4 ถึง วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์ ถึง บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

          2. วันจันทร์ที่ 8 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 บริเวณ สภ.คูคต ถึง บริเวณซอยลำลูกกา 41

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าเพิ่ม 2 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง

          3. วันศุกร์ที่ 12 ถึง วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 บริเวณปั้มน้ำมันเชลล์ ถึง บริเวณซอยลำลูกกา 41

จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทางฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 71,815