2017-04-28 แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – บริเวณร้านอาหารเวียดนาม กม.25 เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – บริเวณร้านอาหารเวียดนาม กม.25 เพื่อดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 3 - 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2
จะดำเนินงานยกชิ้นส่วนสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณร้านอาหารเวียดนาม กม. 25 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
ถึงวันเสาร์ที่
27 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงช่องทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1. บริเวณโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถึง บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

1.1) วันที่ 3,5,7,9,11 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.

                    จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทาง
ฝั่งขาออกเป็นช่องทางฝั่งขาเข้า
1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

1.2) วันที่ 4,6,8,10,12 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.

                    จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงไปใช้ช่องทาง
ฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางฝั่งขาออก
1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2. บริเวณแยก คปอ. ถึง บริเวณร้านอาหารเวียดนาม กม.25

2.1) วันที่ 5,8,18,23,26 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.

                    จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม 2 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง

2.2) วันที่ 6,7,19,24,27 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 – 05.00 น.

                    จะทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม 2 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 55,274