30-3-60 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าสวนจตุจักร เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าสวนจตุจักร เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง
         

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1
จะดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าบริเวณหน้าสวนจตุจักร จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน
(ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าจำนวน 2 ช่องทางและฝั่งขาออกจำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 4 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 5 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 105,915