2017-01-25 รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 57 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 59 เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 57 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 59 เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการยกชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า บริเวณปากซอยพหลโยธิน 57 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 59 จึงมี
ความจำเป็นต้องจะทำการปิดการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงซ้ายไปใช้ช่องทางฝั่งขาออก เป็นช่องทางฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ
1 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 149,418