2017-01-19 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยรัชดาภิเษก 46 ถึง แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน และบริเวณกลางสี่แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยรัชดาภิเษก 46 ถึง แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน และบริเวณกลางสี่แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคใต้ดิน บริเวณปากซอยรัชดาภิเษก 46 ถึง แยกรัชโยธิน และเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน บริเวณกลางสี่แยกรัชโยธิน จึงมีความจำเป็น
ต้องการเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันพุธที่

31 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในบริเวณ ดังต่อไปนี้

          1. บริเวณปากซอยรัชดาภิเษก 46 ถึง แยกรัชโยธิน

          จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) จำนวน 2 ช่องทาง ทำให้ช่องทางการจราจร
ฝั่งขาเข้าคงเหลือ
3 ช่องทางและฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง

          2. บริเวณกลางสี่แยกรัชโยธิน

          จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินและถนนรัชดาภิเษก ทำให้ช่องทางการจราจร
ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงมี
3 ช่องทาง โดยจัดให้เดินรถผ่านแยกรัชโยธินเป็นรูปแบบวงเวียนและมีระบบสัญญาณไฟจราจรควบคุมทั้ง 4 ด้าน

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 127,747