2016-12-23 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับวิศวกรจากสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูการก่อสร้างของโครงการฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับวิศวกรในโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ รุ่นที่ จากสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานการก่อสร้างของโครงการฯ โดยรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างและมาตรการป้องกันผลกระทบด้านต่างๆของโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโครงการฯ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานพื้นที่การก่อสร้างตามแนวเส้นทางโครงการฯบนถนนพหลโยธิน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000(24 ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

 

Visitors: 121,309