2016-12-22 รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ (เกาะกลาง) เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มเจาะงานทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ (เกาะกลาง) เพื่อดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มเจาะงานทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มเจาะงานทางวิ่งรถไฟฟ้า บริเวณแยกกรมพลาธิการทหารอากาศ (เกาะกลาง) จึงมีความจำเป็นต้องทำการปิดจุดกลับรถทำให้ไม่สามารถกลับรถและเลี้ยวขวาได้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. โดยมีรายละเอียดการจัดการจราจร ดังต่อไปนี้

- รถที่มาจากบางเขนต้องการกลับรถหรือเลี้ยวขวาเข้าซอยพหลโยธิน 54/1 ให้ไปกลับรถบริเวณช่องทางท่าดินแดง 2

- รถที่มาจากปทุมธานีต้องการกลับรถหรือเลี้ยวขวาเข้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ให้ไปกลับรถบริเวณกรุงสยามรามา

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Visitors: 121,311