2016-12-15 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดโครงการ”รฟม.ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ให้ความรู้ในเรื่องการฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดโครงการ”รฟม.ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ให้ความรู้ในเรื่องการฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 12.30 – 14.30 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา PCGRN เเละ กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้จัดกิจกรรม “รฟม.ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ตามแนวสายทางการก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการฯ และบรรยายให้ความรู้เรื่องการฝึกปฎิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มีคณะอาจารย์และนักเรียนให้ความสนใจเข้าฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309