2016-12-15 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ลงพื้นที่แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การรื้อถอนสะพานรัชโยธินเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน และก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน แก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนในอนาคต

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ลงพื้นที่แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การรื้อถอนสะพานรัชโยธินเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน และก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน แก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

            เมื่อวันที่ 10-14 ธันวาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ลงพื้นที่แจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การรื้อถอนสะพานรัชโยธินเพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทน และก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน แก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางทราบถึงรูปแบบก่อสร้างบริเวณโครงการฯ แผนงานก่อสร้าง และ แผนที่แสดงเส้นทางเลี่ยงทางลัด พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรัชโยธิน 9 เส้นทาง ณ บริเวณสี่แยกรัชโยธิน แยกเสนานิคม และสี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางผ่านสี่แยกต่างสนใจและได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000(24 ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 124,279