2016-12-15 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณอุโมงค์หลักสี่ เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องมือทางด้านวิศวกรรม

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณอุโมงค์หลักสี่ เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องมือทางด้านวิศวกรรม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือทางด้านวิศวกรรม บริเวณอุโมงค์หลักสี่ จึงมีความจำเป็นต้องทำการ
ปิดช่องทางลอดอุโมงค์หลักสี่ฝั่งขาเข้า จำนวน 2 ช่องทาง โดยให้ใช้ช่องทางเข้าวงเวียนหลักสี่และช่องทางลอดหลักสี่ฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

 

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,311