2016-12-07 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึงบริเวณร้านอาหารอีสานบ้านนา เพื่อดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึงบริเวณร้านอาหารอีสานบ้านนา เพื่อดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณซอยลำลูกกา 41 ถึงบริเวณร้านอาหารอีสานบ้านนา จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้า ไปใช้ช่องทางจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม - วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309