2016-12-02 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) โดยนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ร่วมกับกิจการร่วมค้า UN-SH–CH ผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 2 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกจิราสินธุ์ เกษมธนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนครูทหาร เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 (24 ชั่วโมง)โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309