2016-12-06 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ     การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ประชุมร่วมกับ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พิจารณาผลกระทบจากการรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจจราจร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผลการประชุมสรุปว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งมอบพื้นที่บริเวณสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธินให้ รฟม. เพื่อทำการปิดจราจรและรื้อถอนสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป เพื่อก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเขียว สร้างอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินตามแนวถนนรัชดาภิเษกทดแทน และสร้างเพิ่มสะพานรถยนต์ข้ามแยกตามแนวพหลโยธิน ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี การก่อสร้างนี้เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาจราจรบริเวณสี่แยกรัชโยธินในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 (24 ชม.) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,310