แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดทำเมื่อเดือนตุลาคม 2559 

ขอขอบคุณภาพแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN 

“รฟม. เรายกระดับชีวิตเมือง” 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER 0-2716-4044 0-2115-6000(24 ชั่วโมง) โทรสาร 0-2716-4019 กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย www.mrta.co.th e-mail : pr@mrta.co.th ติดตามรายละเอียดอื่นๆของโครงการฯ ที่ www.mrta-greenlinenorth.com www.facebook.com/greenlinenorth

Visitors: 212,420