2016-11-18 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 53 ถึง ด้านหน้า ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 53 ถึง ด้านหน้า ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 53 ถึง ด้านหน้า ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางการจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้

               1. ช่วงเวลา 22.00 - 02.00 น.

                    จะทำการปิดการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงซ้ายไปใช้ฝั่งขาออก
1 ช่องทาง เป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ
1 ช่องทาง

                   2. ช่วงเวลา 02.00 - 05.00 น.

                   จะทำการปิดการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทุกช่องทาง แล้วเบี่ยงขวาไปใช้ฝั่งขาเข้า
1 ช่องทาง เป็นฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ทดแทน) ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ
1 ช่องทาง

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309