2016-11-02 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณรอบวงเวียนหลักสี่ และอุโมงค์หลักสี่ เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมและเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์หลักสี่

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณรอบวงเวียนหลักสี่ และอุโมงค์หลักสี่ เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมและเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์หลักสี่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559  

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมและเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์หลักสี่ บริเวณรอบวงเวียนหลักสี่และอุโมงค์บางเขน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1. ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 บริเวณช่องทางลอดอุโมงค์หลักสี่

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางลอดอุโมงค์หลักสี่ฝั่งขาเข้า จำนวน 2 ช่องทาง โดยให้ใช้ช่องทางเข้าวงเวียนหลักสี่ และช่องทางลอดอุโมงค์หลักสี่ฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 24.00 - 04.00 น.

2. ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 บริเวณช่องทางรอบวงเวียนหลักสี่

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรถนนรอบวงเวียนหลักสี่ฝั่งทิศเหนือ (ชิดเกาะกลาง) จำนวน 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางคงเหลือ 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น.

 

          ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309