2016-11-02 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต – บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า (สถานีคูคต) จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาออก ไปใช้จราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง ในวันพุธที่ 2 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 144,400