2016-10-23 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 27 ถึง แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าและก่อสร้างสะพานข้ามแยกรัชโยธิน – พหลโยธิน

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 27 ถึง แยกรัชโยธิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าและก่อสร้างสะพานข้ามแยกรัชโยธิน – พหลโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 เป็นต้นไป

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าและก่อสร้างสะพานข้ามแยกรัชโยธิน – พหลโยธิน
จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 27 ถึง แยกรัชโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559

          จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้
มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงมีฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทาง
ฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง)

2.      วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

          จะทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้
มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงมีฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทาง
ฝั่งขาเข้าเป็นฝั่งขาออก 1 ช่องทาง)

3.      วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

          จะทำการปิดช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง
ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง 

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก         ในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,311