2016-10-27 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต – บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานติดตั้งชิ้นส่วนสถานีรถไฟฟ้า (สถานีคูคต) จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรฝั่งขาออก  บริเวณ สภ.คูคต บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา โดยสลับช่องทางจราจรฝั่งขาเข้า เพื่อใช้เป็นช่องทางจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 28 ถึง
วันจันทร์ที่
31 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309