2016-10-14 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 และบริเวณปากซอยกรุงสยามรามา เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนคานงานก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 และบริเวณปากซอยกรุงสยามรามา เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนคานงานก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการยกชิ้นส่วนคานงานก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็น
ต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 บริเวณปากซอย
พหลโยธิน 69/2 ถึง ปั๊มเอสโซ่

     จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม
 (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

2.      วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 บริเวณปากซอย
พหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53

     จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) จำนวน
1 ช่องทาง  ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง

3.      วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 บริเวณปากซอย
กรุงสยามรามา

     จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) จำนวน
1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง

                  

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

 

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 144,400