2016-10-12 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (สลับชิดบาทวิถีและชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึง วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,311