2016-10-07 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับฟังบรรยายสรุปความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของ รฟม. และการบร

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับฟังบรรยายสรุปความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของ รฟม. และการบริหารจัดการการก่อสร้างโครงการฯ รฟม.อย่างมีประสิทธิภาพ และลงพื้นที่ดูงานการก่อสร้างโครงการฯ จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโครงการฯ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 (24 ชม.) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th …

Visitors: 124,277