ศูนย์ซ่อมบำรุง และ อาคารจอดแล้วจร

ภาพความก้าวหน้า สัญญาที่ 3 เดือน สิงหาคม 2559
Visitors: 121,374