2016-09-13 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 และบริเวณด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 1 เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนงานก่อสร้างสถานีและทางวิ่ง

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 และบริเวณด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 1 เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนงานก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 19 - 24 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการยกชิ้นส่วนคานงานก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็น
ต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 บริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

     จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) จำนวน
1 ช่องทาง  ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง

2.      วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 บริเวณด้านหน้า
ลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 1
ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

      จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) จำนวน 1 ช่องทาง  ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง

                  

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวก
ในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309