2016-09-03 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม “รฟม.ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาPCGRN และกิจการร่วมค้า STEC-AS -3 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้จัดกิจกรรม “รฟม.ห่วงใย ใส่ใจประชาชน” ตามแนวสายทางการก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และบรรยายให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้ ณ วัดเจริญธรรมาราม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 (สังวาลย์ ทัสนารมย์) บริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309