2016-08-19 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เข้าพบผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 21 เพื่อเข้าประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยนางสาวเสาวลักษณ์ หลวงจอก หัวหน้าแผนกเรื่องราวร้องทุกข์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ได้เข้าพบพันโทอรรถพงศ์ ภู่กาญจน์ ผู้บังคับกองพัน คณะผู้บัญชาและข้าราชการกองพันทหารสื่อสารที่ 21 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการฯ และแผนการจัดการด้านจราจร ณ ห้องประชุมกองพันทหารสื่อสารที่ 21 ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร คณะผู้บัญชาและข้าราชการกองพันทหารสื่อสารที่ 21 สนใจสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 (24 ชม.) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309