2016-09-01 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรม “ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก”ตามแนวสายทางการก่อสร้างของโครงการฯ เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้น

วันที่ 20 สิงหาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาPCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้จัดกิจกรรม“ลอกท่อระบายน้ำเพื่อคนที่เรารัก” ตามแนวสายทางการก่อสร้างของโครงการฯ ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณหน้าหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 และหน้าสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ใกล้สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (N17) เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกดียิ่งๆขึ้น หากการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำรบกวนการสัญจรบนบาทวิถี โครงการฯ ใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309