2016-08-31 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว เพื่อดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 2 - 5 กันยายน 2559  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการขุดสำรวจสาธารณูปโภคใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณ   หน้าธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ ถึง สัญญาณไฟแดงก่อนเข้าห้าแยกลาดพร้าว ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจร ดังต่อไปนี้

 

1.      ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 2 ช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งออกคงเหลือฝั่งละ 5 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

2.      ช่วงเวลา 05.00 - 22.00 น.จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางและฝั่งขาออก 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 6 ช่องทางและฝั่งออกคงเหลือ 5 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 วัน

 

          เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการทำงาน เพื่อให้สามารถคืนผิวจราจรได้ภายในเวลา 05.00 น.  ของวันจันทร์ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจร จึงจำเป็นต้องทำงานตลอด 24 ชม. อย่างไรก็ตามการจราจรดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมาในโอกาสนี้

          --------------------------------------------

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309