2016-08-31 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเทสโก้โลตัส สาขาลาดพร้าว และบริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถึง ปากซอยพหลโยธิน 34 และบริเวณปากซอยพหลโยธิน 57 ถึง ตลาดสะพานใหม่ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยวางสายไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเทสโก้โลตัส สาขาลาดพร้าว และบริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถึง ปากซอยพหลโยธิน 34 และบริเวณปากซอยพหลโยธิน 57 ถึง ตลาดสะพานใหม่ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยวางสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 2 - 13 กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.      ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ถึง วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 บริเวณหน้าเทสโก้โลตัส สาขาลาดพร้าว

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดบาทวิถี) จำนวน 1 ช่องทาง
ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง

2.      ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์

2.ถึง บริเวณปากซอยพหลฯ34

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) จำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง

3.      ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ถึง วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 บริเวณปากซอยพหลฯ57
ถึง ตลาดสะพานใหม่

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดบาทวิถี) จำนวนฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง

 

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309