2016-08-26 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 49/2 ถึง 53 และ บริเวณปากซอยพหลโยธิน 69/7 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ เพื่อดำเนินการขนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์คานโครงสร้างเหล็ก (สำหรับใช้ติดตั้งคานทางวิ่ง) เข้ามาวางในพื้นที่ก่อสร้าง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินการขนย้ายชิ้นส่วนอุปกรณ์คานโครงสร้างเหล็ก (สำหรับใช้ติดตั้งคานทางวิ่ง) เข้ามาวางในพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันและเวลา ดังต่อไปนี้

 

1.      วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559

จะทำการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) บริเวณปากซอยพหลโยธิน 49/2 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 จำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

2.      วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

จะทำการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) บริเวณปากซอยพหลโยธิน 69/7 ถึง ตลาดยิ่งเจริญ จำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309