2016-08-24 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ถึง พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ถึง พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (สลับชิดเกาะกลางและชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึง วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309