2016-08-23 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึง ด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 3 เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนคานสถานีสะพานใหม่

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึง ด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 3 เพื่อดำเนินการยกชิ้นส่วนคานสถานีสะพานใหม่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2559  เวลา 22.00 – 05.00 น.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการยกชิ้นส่วนคานสถานีสะพานใหม่ บริเวณด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึง ด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 3 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออก(เพิ่มเติม) จำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทางและฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309