2016-08-18 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 เพื่อดำเนินการขนย้ายคานโครงสร้างเหล็ก (สำหรับใช้ติดตั้งคานทางวิ่ง) เข้ามาวางในพื้นที่ก่อสร้าง

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 เพื่อดำเนินการขนย้ายคานโครงสร้างเหล็ก (สำหรับใช้ติดตั้งคานทางวิ่ง) เข้ามาวางในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่  23  -  25 สิงหาคม  2559   ตั้งแต่เวลา  22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินการขนย้ายคานโครงสร้างเหล็ก (สำหรับใช้ติดตั้งคานทางวิ่ง) เข้ามาวางในพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน
ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง)  ฝั่งละ 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจร ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกคงเหลือฝั่งละ 1 ช่องทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,311