2016-08-13 รฟม. แจ้งปรับการเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งขาออก) บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรในการก่อสร้างเพิ่มพื้นผิวจราจร

รฟม. แจ้งปรับการเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งขาออก) บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรในการก่อสร้างเพิ่มพื้นผิวจราจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะปรับการเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก (ฝั่งขาออก) บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาการจราจรในการก่อสร้างเพิ่มพื้นผิวจราจร (ฝั่งขาออก) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เป็นระยะเวลาประมาณ 60 วัน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลาดังต่อไปนี้

1.   ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.

จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) จำนวน 1 ช่องทาง มีระยะทาง 500 เมตร ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง

2.   ช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น.

2.         จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) จำนวน 1 ช่องทาง โดยปรับลดระยะการปิดเบี่ยงลง 100 เมตร คงเหลือการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจร ระยะทาง 400 เมตร ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง,และคงมี 2 ช่องทาง(ชิดแยกรัชโยธิน) และช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง

         หมายเหตุ  กรณีที่มีการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. นี้ จะยกเลิกการปิดเบี่ยงการจราจรดังกล่าว เพื่อสามารถให้ใช้ได้ 2 ช่องทางตามปกติ

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019 Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309