2016-08-11 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกลาดพร้าว ถึง หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อดำเนินการบรรจบท่อประปา

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกลาดพร้าว ถึง หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อดำเนินการบรรจบท่อประปา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 13 - 31 สิงหาคม 2559  เวลา 22.00– 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการบรรจบท่อประปา จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 2 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 3 ช่องทาง บริเวณแยกลาดพร้าวถึงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 – 05.00 น. ระยะเวลาประมาณ 19 วัน

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวัน เวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 124,278