2016-08-10 รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณแยกรัชโยธิน ถึง ปากซอยพหลโยธิน 30 เพื่อดำเนินงานเจาะเสาเข็มสะพานข้ามแยกรัชโยธิน– พหลโยธิน

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณแยกรัชโยธิน ถึง ปากซอยพหลโยธิน 30 เพื่อดำเนินงานเจาะเสาเข็มสะพานข้ามแยกรัชโยธิน– พหลโยธิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562เวลา 22.00 เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินงานเจาะเสาเข็มสะพานข้ามแยกรัชโยธิน– พหลโยธิน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณแยกรัชโยธิน ถึง ปากซอยพหลโยธิน 30 โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังต่อไปนี้

1.  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

1.จะทำการปิดช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขาออกเป็นฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง)

2.  วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ถึงวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559

2.จะทำการปิดช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเพิ่ม (ชิดเกาะกลาง) 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง (โดยเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนทางฝั่งขาเข้าเป็นฝั่งขาออก 1 ช่องทาง)

3.  วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

3.จะทำการปิดช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ชิดเกาะกลาง)1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก คงเหลือฝั่งละ 2 ช่องทาง

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และรฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________ 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019 Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 141,462