2016-08-03 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างเพิ่มพื้นผิวจราจรฝั่งขาออก

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

เพื่อดำเนินการก่อสร้างเพิ่มพื้นผิวจราจรฝั่งขาออก

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างเพิ่มพื้นผิวจราจรฝั่งขาออก บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออก (ชิดบาทวิถี) จำนวน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางการจราจรฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทางและฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง เป็นระยะเวลาประมาณ 60 วัน 

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจะจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309