2016-07-13 ร่วมประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ได้ร่วมประชุมหารือ

การแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ)

เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้จัดการโครงการสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต บริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ได้ร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) โดย พล.ต.ต. อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. เป็นประธาน มีตัวแทนสำนักงานโยธากรุงเทพมหานคร ตัวแทนสำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร ตัวแทนสำนักงานเขตจตุจักร ตัวแทนการไฟฟ้านครหลวง.ตัวแทนการรถแห่งประเทศไทย.ตัวแทนจากการประปานครหลวง ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจจราจร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติให้เพิ่มผิวจราจร บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บริเวณซอยพหลโยธิน 28 บริเวณ สน.พหลโยธินและบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ การประชุมหารือเป็นบรรยากาศการร่วมมือที่ดีเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรแก่ประชาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044 0-2115-4044  โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th    e-mail : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309