2016-07-28 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณศูนย์อาหารแยก คปอ. ถึง ร้านอาหารแม่ลาปลาเผา เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณศูนย์อาหารแยก คปอ. ถึง ร้านอาหารแม่ลาปลาเผา

เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต

ในวันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2
จะดำเนินงานปิดฝาบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณศูนย์อาหารแยก คปอ. ถึง ร้านอาหารแม่ลาปลาเผา จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินเพิ่ม ฝั่งขาออก จำนวน 2 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 สิงหาคม 2559 เวลา 22.00 – 05.00 น.

 

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

 

Visitors: 121,311