2016-07-21 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมกับผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 ขสมก. คณะผู้บริหารและพนักงานขับรถ ร่วมแจกพัดให้แก่ผู้โดยสารและแขวนในรถประจำทาง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯ ร่วมกับผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 ขสมก. คณะผู้บริหารและพนักงานขับรถ

ร่วมแจกพัดให้แก่ผู้โดยสารและแขวนในรถประจำทาง

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการฯร่วมกับ นายสนาม ผดุงฉัตร ผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 ขสมก. คณะผู้บริหารและพนักงานขับรถ ขสมก. ร่วมแจกพัดแสดงรายละเอียดชื่อสถานีตามแนวสายทางรถไฟฟ้า พร้อมช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการฯ ที่ 0-2716-4044 และ 0-2115-6000 Website www.greenlinenorth.com  Facebook_โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว(เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ให้แก่ผู้โดยสารและแขวนพัดในรถประจำทาง ณ เขตการเดินรถที่ 1(อู่บางเขน) ขสมก. เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้โดยสารรถประจำทางจำนวนมากมีข้อเสนอแนะให้เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะอยากใช้รถไฟฟ้าฯ และขอขอบคุณ รฟม. และ ขสมก.ที่เอาพัดลายสวยงามที่มีข้อมูลดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 (24 ชม.) โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,129