2016-07-27 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 67/1 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 69 เพื่อดำเนินงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 67/1 ถึง ปากซอยพหลโยธิน  69

เพื่อดำเนินงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559  ถึง วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง บริเวณปากซอยพหลโยธิน 67/1 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 69     จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) เพิ่มจำนวน 2 ช่องทาง   ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง สำหรับฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. เป็นระยะเวลาประมาณ 5 วัน 

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________ 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email: pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,311