2016-07-22 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักและงานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เพื่อดำเนินงานปิดฝาบ่อพักและงานลากสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 22 กรกฎาคม ถึง 20 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานปิดฝาบ่อและงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันและเวลา ดังต่อไปนี้

1. วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2559 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศและบริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
2. วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม ถึง 25 สิงหาคม 2559 บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) และฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
3. วันอังคารที่ 26 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2559 บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
จะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
_________________________________
แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720
โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,133