2016-07-11 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวรนาถ บางเขน ถึง ปากซอยพหลโยธิน 24 เพื่อดำเนินการวางท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวรนาถ บางเขน ถึง ปากซอยพหลโยธิน  24

เพื่อดำเนินการวางท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2559  ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต        สัญญาที่ 1 จะดำเนินการวางท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวรนาถ บางเขน ถึง                 ปากซอยพหลโยธิน 24 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า (ชิดบาทวิถี) เพิ่มจำนวน 2 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง สำหรับฝั่งขาออกคงมี 2 ช่องทาง   ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.          เป็นระยะเวลา 3 วัน          

           ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________ 

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th …

Visitors: 121,309