โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 ได้ร่วมกิจกรรมขุดลอก คู คลอง ณ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่าน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัทที่ปรึกษา PCGRN และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงา...นโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 ได้ร่วมกิจกรรมขุดลอก คู คลอง ณ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) โดยมี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการนี้ รฟม. ยังได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อเป็นการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม คู คลองตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าให้ใสสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

       
Visitors: 79,638