2016-06-17 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. และบริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ เพื่อดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและดำเนินงานเตรียมรื้อถอนสะพานคลองถนน

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. และบริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ

เพื่อดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและดำเนินงานเตรียมรื้อถอนสะพานคลองถนน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต

ในวันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้ายูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต สะพานใหม่ คูคต สัญญาที่ 2 จะดำเนินงานลากสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดินและดำเนินงานเตรียมรื้อถอนสะพานคลองถนน บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.และบริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องทำการเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 19 30 มิถุนายน 2559 เวลา 22.00 – 05.00 . ดังนี้

1. ทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรเพิ่มฝั่งขาเข้า 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) และปิดช่องทางจราจรเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 1 ช่องทาง

2. ทำการปิดเบี่ยงช่องทางจราจรเพิ่มฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) และปิดช่องทางจราจรเพิ่ม 1 ช่องทาง (ชิดบาทวิถี) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

_________________________________

แผนกสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร

โทร 0 2716 4000 ต่อ 1720

โทรสาร 0 2716 4019

Email : pr@mrta.co.th

Visitors: 121,309