2016-06-20 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต เพื่อบรรยายภาพรวมโครงการฯ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต เพื่อบรรยายภาพรวมโครงการฯ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัทที่ปรึกษา PCGRN กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสเอช-ซีเอช ผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 เเละ กิจการร่วมค้า STEC-AS-3 ผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคต  เพื่อบรรยายภาพรวมของโครงการฯ และแผนการจัดการด้านจราจร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองคูคต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในการร่วมประชุมครั้งนี้เป็นบรรยากาศของความร่วมมือที่ดี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER  0-2716-4044,0-2115-6000 โทรสาร 0-2716-4019

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

www.mrta.co.th  e-mail :pr@mrta.co.th

Visitors: 121,129