20-6-59 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจร ถ.พหลโยธิน แถว ร.ร.เสนาฯ สร้างรถไฟฟ้าสีเขียว | บางกอกทูเดย์

รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบน ถ.พหลโยธิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ-บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน ถึง 10 สิงหาคม 2559 บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศจะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง)ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00–05.00 น.

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ถึง 6 สิงหาคม 2559 บริเวณโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นอกจากนั้นจะทำการปิดเบี่ยงช่องทางการจราจรเพิ่ม ฝั่งขาออก 1 ช่องทาง (ชิดเกาะกลาง) ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาออกคงเหลือ 1 ช่องทาง และฝั่งขาเข้าคงมี 2 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00–05.00 น.

ทั้งนี้ การเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานก่อสร้าง อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง.

 

ที่มา http://bangkok-today.com

Visitors: 105,915